Informace č.: 95 – 2022 (Pozvánka na seminář Legislativa a instituce EU 29. 11. 2022)

22. 11. 2022

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na zajímavý seminář, který představí možnosti, jak využít legislativu a instituce Evropská unie při obhajobě práv osob se zdravotním postižením.

Seminář je součástí projektu Ascend, který NRZP ČR realizuje a který je zaměřen na posilování kapacit organizací osob se zdravotním postižením. Projekt je financován nadací CITI Foundation.

Seminář povedou pracovníci Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF), celoevropské střechové organizace OZP, jejímž je NRZP ČR plnoprávným členem.

Seminář poskytne přehled legislativy EU a jejích institucí a poradních orgánů a představí způsoby jejich využití při obhajobě zájmů a práv OZP. Účastníci budou rovněž seznámeni s organizací EDF a jeho rolí v prosazování evropské politiky ve prospěch osob se zdravotním postižením. Podrobněji bude představen významný evropský dokument Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením.

Seminář je určen zaměstnancům NRZP ČR a zájemcům z řad členských organizací NRZP ČR.

Nabízíme Vám možnost zúčastnit se tohoto workshopu, a to zdarma.

Seminář se uskuteční v úterý 29. listopadu 2022 od 10:00 do 13:30 hodin v sídle NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské), v místnosti č. 320 (3. patro).

Zajištěno bude tlumočení z angličtiny a drobné občerstvení.

 

Předběžný program:

 

10:00 – 11:30 Álvaro Antonio Couceiro Farjas – Evropská unie: obhajoba práv v praxi

12:00 – 13:30 Haydn Hammersley – Přehled Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením

 

Přihlásit na kurz se můžete nahlášením svých kontaktních údajů na email o.folk@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit