Informace č.: 73 – 2022 (Informace o jednáních s poslanci)

5. 9. 2022

Vážení přátelé,

ve čtvrtek jsme jednali s předsedou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny panem poslancem Vítem Kaňkovským a s panem poslancem Alešem Juchelkou o návrzích zákonů, které jsme předložili.

Jednali jsme především o návrhu novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Oba dva poslanci projevili ochotu se našimi pozměňovacími návrhy zabývat v rámci novely zákona, kterou připravila vláda. Uznali, že je potřeba nějakým způsobem řešit příspěvek pro lidi, kteří používají zdravotnické prostředky náročné na elektrickou energii, jako jsou dýchací přístroje, domácí dialýzy a podobně. Poslanci také souhlasili s tím, že by mohl být ještě trochu upraven vlastní příspěvek na mobilitu. Vláda navrhuje jeho zvýšení na 900,- korun měsíčně. NRZP ČR navrhla jeho zvýšení na 2000,- korun měsíčně, ale chápeme, že každá částka je určitý kompromis mezi představami všech zúčastněných stran.

Dalším bodem, který jsme společně s poslanci projednávali, byl růst cen zdravotnických prostředků, a tudíž také růst výše doplatků pacientů na zdravotnické prostředky. Považujeme toto téma za velmi důležité a navrhujeme, aby došlo k urychlenému řešení, které spatřujeme v jednorázovém navýšení plateb ze zdravotního pojištění na jednotlivé zdravotnické prostředky. Také se snažíme prosadit, aby došlo k opětovnému zařazení zdravotnických prostředků tzv. „bílého programu“ (což jsou chodítka, toaletní křesla, nástavce na toalety a další) do úhrad ze zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2022 skončila podpora výše uvedených prostředků z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si musí tyto prostředky plně hradit ze svého. V současné době jsou prostředky již natolik drahé, že jejich nákup může být pro některé pacienty prakticky nedostupný.

Velmi vážnou otázkou je DPH u zdravotnických prostředků. Předali jsme poslancům tabulku daně z přidaných hodnot u zdravotnických prostředků v zemích EU. Česká republika má druhou nejvyšší daň na tyto prostředky. Většina států však má DPH u zdravotnických prostředků do 10 % a jsou i státy, které mají nulovou sazbu DPH. Snížením DPH by došlo ke zlevnění zdravotnických prostředků a také by se ušetřily prostředky veřejného zdravotního pojištění pro jinou léčbu.

Vážení přátelé, věříme, že se nám podaří tyto návrhy v průběhu podzimu prosadit.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit