Informace č.: 62 – 2022 (Informace k dávkám pro rodiny)

5. 8. 2022

Vážení přátelé,

posíláme vám dva důležité odkazy na online žádosti ze systému sociálních dávek. Nejprve je to žádost o jednorázový příspěvek na dítě: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite. Pokud rodiny pobíraly v červenci přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. 8. 2022 dospělosti, to je 18 let věku, bude jednorázový příspěvek 5000,- korun vyplacen automaticky a rodiny o něj nežádají. Pokud rodina v červenci nepobírala přídavek na dítě ve věku do 18 let, pak musí o dávku 5000,- korun požádat, a to od 15. 8. 2022. Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Při online podávání žádosti musí mít podávající osoba elektronickou identitu občana nebo musí žádat na vybraných pracovištích Czech POINT, které jsou na krajských, městských nebo obecních úřadech.

V současné době je možné elektronicky také požádat o příspěvek na bydlení. Na uvedeném odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni najdete podrobnosti k této dávce. Formulář by měl být zjednodušen. Stát by si měl zjišťovat některé skutečnosti sám a náklady na bydlení a příjem rodiny se bude předkládat nyní jednou za půl roku místo dřívější praxe, kdy se příjmy opětovně předkládaly jednou za tři měsíce.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit