• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 60 – 2022 (Příspěvek pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci)

Informace č.: 60 – 2022 (Příspěvek pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci)

29. 7. 2022

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem vám posíláme dopis paní Ing. Ivy Merhautové, MBA, náměstkyně pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek ve věci řešení zvýšení spotřeby elektrické energie. Dále vám posíláme reakci předsedy NRZP ČR na tento dopis.

Jak jsme již dříve uvedli, jednali jsme v minulých týdnech s paní náměstkyní Ivou Merhautovou o řešení příspěvku pro osoby, které mají zvýšené výdaje na elektrickou energii z důvodu dlouhodobého využívání přístrojů pro umělou plicní ventilaci. S paní náměstkyní jsme jednali a informovali jsme ji, že jsme připravili pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 231, o kterém jsme vás již také informovali. Navrhujeme zvýšit příspěvek na mobilitu o 2000,- korun měsíčně u osob závislých na přístrojích na podporu dýchání.

Paní náměstkyně nás ve svém dopise mimo jiné upozornila, že od 1. července letošního roku je možné, na základě § 2, odst. 4, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnout osobě mimořádnou okamžitou pomoc na základě tzv. jiné události. Podle sdělení paní náměstkyně je možné, aby osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, požádaly Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc a tato pomoc by měla být přiznána ve výši 2000,- Kč za jeden měsíc, přičemž by v těchto případech bylo možné, aby dávka byla poskytnuta na dobu tří měsíců, to je do výše 6000,- korun. Takto je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc opakovaně 1x za tři měsíce až do doby, než bude systémová podpora. Předpokladem samozřejmě je, že přístrojové vybavení bylo osobě předepsáno odborným lékařem a je zapůjčeno zdravotní pojišťovnou, což lze prokázat potvrzením zdravotní pojišťovny. Se zdravotními pojišťovnami bylo již v této věci jednáno.

Vážení přátelé, na stránkách www.mpsv.cz nebo www.uradprace.cz najdete odkaz Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (mpsv.cz). Na základě této žádosti by bylo možné příspěvek obdržet. Předpokládáme, že Úřad práce bude vyžadovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny a bude samozřejmě zjišťovat majetkové poměry společně posuzovaných osob v domácnosti, ale, jak uvádí paní náměstkyně Iva Merhautová, Úřad práce by měl při posuzování žádosti přihlédnout ke specifickým potřebám.

Vážení přátelé, je to řešení okamžité, a to na základě tlaku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a věříme, že se nám podaří dosáhnout takového stavu, kdy tato pomoc nebude podmíněna hmotnou nouzí.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Odpověď paní Ing. Ivy Merhautové, MBA

Stáhnout

Dopis paní Ing. Ivy Merhautové, MBA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit