Informace č.: 59 – 2022 (Podrobné informace o slevě v dopravě u osob ve 3. stupni invalidity)

21. 7. 2022

Vážení přátelé,

jak jsme vás již informovali, platí od 1. července 2022 50 % sleva na jízdném ve veřejné hromadné dopravě pro osoby, které jsou ve 3. stupni invalidity. Slevu lze uplatnit jak v dopravě železniční, tak i autobusové. Sleva se uplatňuje prostřednictvím QR kódu, který lze získat na webových stránkách České stránky sociálního zabezpečení www.cssz.cz. Bližší podrobnosti najdete na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4.

Vážení přátelé, již několik lidí se na nás obrátilo s tím, že nemají možnost si QR kód stáhnout na stránkách ČSSZ, nebo že nejsou tak počítačově zdatní, aby to zvládli. Druhou cestou, jak získat QR kód, je dostavit se na Okresní správu sociálního zabezpečení a požádat o QR kód v PDF dokumentu přímo na tomto pracovišti. Doporučujeme vám, abyste nejprve kontaktovali OSSZ telefonicky. Zjistili jsme, že některá pracoviště OSSZ o slevě na dopravu pro osoby ve 3. stupni invalidity ani nevědí. Je potřeba nenechat se odradit a případně úřednici vysvětlit, ať si to zjistí na centrále ČSSZ, že tento úřad je opravu pověřen k tomu, aby vydával příslušná potvrzení – QR kód.

Vážení přátelé, můžou se vyskytnout potíže s uplatněním slevy přímo u dopravců, protože někteří dopravci nemají čtečky QR kódu. To je však jejich problém. Byli jsme ujištěni Ministerstvem dopravy ČR, že informovali dopravce o této slevě a také a způsobu jejího prokazování. Nárok na slevu se prokazuje QR kódem buď v mobilní aplikaci, nebo PDF dokladem a občanským průkazem. Je nezbytné, abyste se nedali a slevu požadovali.

Vážení přátelé, pokud se vám taková situace stane, že dopravce vám nebude chtít uznat slevu na jízdném, tak zkuste okamžitě volat příslušnou linku CENDIS www.cendis.cz, případně si vyžádejte číslo vlaku nebo autobusového spoje, jméno řidiče nebo průvodčího a podejte stížnost na příslušnou dopravní společnost, případně emailem na CENDIS. Pravděpodobně jde pouze o to, že dopravní společnosti ještě důkladně neproškolily všechny svoje pracovníky.

Na internetových stránkách CENDIS i ČSSZ jsou uvedeny informace pro cestující týkající se slev pro osoby invalidní ve 3. stupni. Informační pomoc při nesnázích spojených s prokazováním slevy, případně s dalšími otázkami, podle těchto informací poskytují pracovníci „Oddělení zákaznické podpory“ státního podniku CENDIS, které je možné kontaktovat na e-mailu info@oneticket.cz nebo na telefonu +420 222 266 755. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.“

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit