Informace č.: 57 – 2022 (Příspěvek na mobilitu)

19. 7. 2022

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna schválila, a to ve zrychleném čtení a poměrně potichu, jeden z důležitých zákonů, který se zásadně dotkne všech občanů. Jde o novelu energetického zákona, kterým se stanoví tzv. úsporný tarif elektrické energie, plynu a dálkového vytápění. Občané se však zatím nedozví výši úsporného tarifu, protože jeho výši stanoví vláda svým nařízením.

Schválený zákon stanoví základní pravidla úsporného tarifu, ale neobsahuje žádné zvláštní tarify pro velmi ohrožené skupiny občanů, které ohrožují vysoké ceny energií více než ostatní populaci. Jsou to lidé, kteří jsou trvale nebo dočasně připojeni na zdravotnické pomůcky, využívající elektrickou energii. Těmto občanům se neúměrně zvyšují výdaje na elektrickou energii, a to tak, že prakticky nebudou schopni její cenu uhradit. NRZP ČR proto vypracovala pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu zákona, kterým se zvyšuje příspěvek na mobilitu na 2000,- korun. Navrhujeme, aby u lidí, kteří jsou odkázáni na elektrické přístroje, byl zvýšen příspěvek na mobilitu o dalších 2000,- korun, takže by celková výše příspěvku činila 4000,- korun měsíčně. Jedná se o úzkou skupinu lidí se zdravotním postižením, asi v počtu sedm tisíc osob. Pozměňovací návrh jsme podali ke sněmovnímu tisku 231 pana poslance Aleše Juchelky a dalších, kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Vážení přátelé, nevíme, jestli jste již zaznamenali informaci pana ministra Mariána Jurečky, že předpokládají, že by se výše příspěvku na mobilitu zvýšila na 900,- korun. S touto výší NRZP ČR nesouhlasí a jsme přesvědčeni o tom, že vláda by spíše měla využít poslanecký návrh zákona, tisk 231, kde se navrhuje výše příspěvku na mobilitu ve výši 2000,- korun. Vláda by mohla tuto částku upravit. NRZP ČR se domnívá, že kompromisní návrh mezi představou vlády a představou poslanců by mohl být někde na částce 1200,- korun až 1500,- korun měsíčně, plus případná dávka na úhradu nákladů zvýšené spotřeby elektrické energie.

Vážení přátelé, budeme rádi, když i v těchto horkých letních dnech si uděláte chvilku, budete psát panu ministrovi Mariánu Jurečkovi, že částka 900,- korun příspěvku na mobilitu je opravdu málo.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit