Informace č.: 41 – 2022 (Novela zákona o sociálních službách)

18. 5. 2022

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme návrh zákona o sociálních službách, a to shrnutí základních změn v zákoně a současně zásady jednotlivých změn paragrafů. Nejedná se o klasické připomínkové řízení, ale je to materiál, který můžeme připomínkovat, a na základě došlých připomínek bude tvořena teprve definitivní verze novely zákona.

V pondělí 16. 5. 2022 se uskutečnilo na MPSV ČR celodenní jednání k tomuto návrhu zákona. Bohužel, vzhledem ke komplikacím s emaily, jsme se o tomto jednání dozvěděli pozdě a nemohli jsme se ho účastnit. NRZP ČR musí poslat připomínky do 6. 6. 2022, proto vás prosíme, abyste nám vaše případné připomínky poslali nejpozději do čtvrtka 2. 6. 2022, abychom je mohli zpracovat. Připomínky zasílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona o sociálních službách

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit