Informace č.: 40 – 2022 („Památky bez bariér“)

16. 5. 2022

Vážení přátelé,

NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, organizují další ročník akce „Památky bez bariér“. Nejbližší návštěva památkově chráněného objektu je Květná zahrada v Kroměříži, kde se dne 27. 6. 2022 uskuteční den bez bariér. Společně s Národním památkovým ústavem, společností Altech a dalšími subjekty bude zcela zpřístupněna Květná zahrada v Kroměříži i pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Protože potřebujeme mít odhad, kolik lidí se této akce účastní, prosíme vás, abyste svoji účast nahlásili panu Mgr. Janu Uherkovi, koordinátorovi Zlínského kraje, na adresu jhuherka@gmail.com. Prosíme vás, abyste nahlášení svojí účasti neodkládali. Konečným termínem pro nahlášení účasti jsme stanovili datum úterý 21. 6. 2022. Akce se mohou účastnit i organizované skupiny, například ze sociálních zařízení. K dispozici budou dobrovolní hasiči k případné pomoci.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit, že NRZP ČR a NPÚ nezajišťují dopravu, ani žádné občerstvení na místě. Věříme, že se sejdeme ve velkém počtu.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit