Informace č.: 36 – 2022 (předávání cen VVOZP)

2. 5. 2022

Vážení přátelé,

v pátek 29. dubna 2022 byly v komorním prostředí ÚV předány Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) XXVIII. ročníku za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Děti a zdravotní postižení.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Porota XXVIII. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 11. listopadu 2021, aby rozhodla o udělení cen nejlepším soutěžním příspěvkům. Díla v každé z kategorií (tisková, rozhlasová a televizní) posuzovali vždy dva porotci. Hodnoceno bylo celkem 52 přihlášených děl. Do tiskové kategorie bylo přihlášeno celkem 32 děl. Jednalo se o publikace a články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením. V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 13 pořadů České televize a 1 filmový dokument. Do rozhlasové kategorie bylo přihlášeno 6 pořadů Radia Proglas a Českého rozhlasu.

Ceny vítězům předával místopředseda VVOZP a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením pan Mgr. Václav Krása.

Porota fotografické soutěže na téma Děti a zdravotní postižení se sešla online dne 18. listopadu 2021, aby rozhodla o udělení cen třem nejlepším přihlášeným fotografiím. Hodnoceno bylo celkem 33 fotografií. Ceny byly uděleny za fotografie, které nejlépe zachycují každodenní život dětí se zdravotním postižením a jejich aktivní přístup k životu.

Přeji Vám všechno dobré

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit