Informace č.: 34 – 2022 (Informace o příspěveku na mobilitu a příspěveku na péči)

28. 4. 2022

Vážení přátelé,

stále se na nás obracíte s otázkami, jak to bude se zvýšením příspěvku na mobilitu a případně se zvýšením příspěvku na péči a zvýšením jiných dávek. Situace není jednoduchá a NRZP ČR se snaží vytvářet tlak na MPSV ČR i na Vládu ČR, aby se tímto problémem zabývaly.

Pan ministr M. Jurečka nám při osobním jednání slíbil, že od druhého pololetí by měl být zvýšen příspěvek na mobilitu, protože došlo k výraznému zvýšení cen pohonných hmot. MPSV ČR však zatím nepředložilo návrh změny zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Bez této zákonné změny není možné příspěvek na mobilitu zvýšit.

V Poslanecké sněmovně je však návrh zákona, kde se navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu na 825,- korun, poslanecký tisk 119, který podali poslanci SPD. Vláda k tomuto návrhu dala neutrální stanovisko, ale je pravděpodobné, že navržená výše příspěvku by asi byla pro vládu těžko akceptovatelná. Domníváme se však, že vláda by mohla návrh poslanců, tisk 119, využít jako nosič změny příspěvku na mobilitu a upravit navrženou částku. Tím by se významně urychlil legislativní proces a příspěvek na mobilitu by se mohl rychle zvýšit.

Vážení přátelé, pokud chceme prosadit tuto změnu, prosíme vás o spolupráci. Pište poslancům napříč politickými stranami a požádejte je, aby co nejdříve projednali poslanecký tisk 119, což je návrh poslanců na novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, kde se navrhuje zvýšení částky příspěvku na mobilitu.

Pokud jde o příspěvek na péči, zatím není z vlády konkrétní návrh. MPSV ČR připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která bude řešit řadu administrativních věcí a snad také valorizaci příspěvku na péči. V Poslanecké sněmovně je sněmovní tisk 9, který obsahuje novelu zákona o sociálních službách a kde se navrhuje zvýšit příspěvek na péči let v 1. stupni u dětí do 18 na 4 950,- korun a ve 2. stupni na 9 900,- korun. U dospělých osob se navrhuje zvýšit příspěvek na péči v 1. stupni na 2 640,- korun a ve 2. stupni na 6 600,- korun. Tento návrh však podle našeho mínění nemá šanci na přijetí, protože by navrhovaná změna výrazně zasáhla do veřejných rozpočtů. Předkladatelé zákona, což jsou opět poslanci SPD, odhadují výdaje ve výši 5 miliard korun ročně. Domníváme se, že tyto náklady by byly ještě vyšší. Myslíme si, že tento návrh nemá šanci být schválen.

Vážení přátelé, před nějakým časem jsme vás informovali o naší iniciativě, aby došlo k mimořádné pomoci pro osoby, které jsou trvale upoutány na dýchací přístroje. U těchto lidí je výrazně zvýšena spotřeba elektrické energie a v současné situaci, kdy cena energií neustále stoupá, vzniká veliké nebezpečí, že tito lidé nebudou mít dostatek prostředků na úhradu elektrické energie, která je pro ně životně důležitá, vzhledem k závislosti na dýchacích přístrojích. Návrh je na MPSV ČR již věcně připraven a v současné době jej projednává vedení MPSV ČR. Věříme, že v nejbližší době dojde k legislativní úpravě a předložení návrhu.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit