Informace č.: 31 – 2022 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony)

11. 4. 2022

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem vám posíláme velkou novelu stavebního zákona č. 283/2021 Sb. MMR ČR předkládá novelu zákona, který byl přijat v loňském roce. Stěžejním problémem, který navrhovaný zákon řeší, je postavení stavebních úřadů. Stavební zákon, který byl přijat v loňském roce, stanovil, že stavební úřady budou spadat do systému pouze státní správy. Bude vytvořen Ústřední stavební úřad, který bude řídit celou soustavu stavebních úřadů. To znamená, že stavební úřady by nebyly, jako dosud, personálně navázány na obecní úřady. Tato věc se ukázala, jako názorově velmi rozdílná, a proto je předkládána tato novela zákona. Novela zákona č. 283/2021 Sb., kterou vám posíláme, významně ruší soustavu stavebních úřadů jako orgánů státu, který by jednotným metodickým řízením dosáhl stejného rozhodování. Navrací prakticky stavební úřady do stavu před účinností zákona č. 283/2021 Sb. NRZP ČR, po zkušenostech se stavebními úřady, v rámci dodržování bezbariérového užívání staveb, má řadu poznatků, kdy stavební úřady nepostupovaly jednotně, a leckdy opomíjely důsledně dbát na dodržení podmínek bezbariérového užívání staveb.

Vážení přátelé, vaše připomínky posílejte do pondělí 25. 4. 2022, a to na adresy d.lanzova@nrzp.cz a v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Návrh zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Stáhnout

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 283/2021., stavební zákon

Stáhnout

Platné znění zákona č. 283/2021., stavební zákon

Stáhnout

Zpráva RIA k návrhu zákona č. 283/2021., stavební zákon

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit