Informace č.: 119 – 2021 (Výzva k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie)

9. 12. 2021

Vážení přátelé,

2. 12. 2021 se uskutečnil další online seminář Energetického regulačního úřadu v souvislosti s krachem některých prodejců energie.

V současné době je největší problém s tzv. nekontaktními zákazníky, kteří jsou potencionálně zranitelní. Jedná se většinou o seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří o ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších poskytovatelů nevědí. Problém spočívá v tom, že řada těchto občanů ani nezaznamenala ukončení dodávek energie, například od Bohemia Energy a následný přechod k dodavateli poslední instance. Mohou to být lidé, kteří nemají například přístup ke sdělovacím prostředkům kvůli zdravotnímu stavu. V řešení je varianta, že dodavatelé poslední instance budou kontaktovat úřady, ale problém je, že by dodavatelé poslední instance museli poskytnout osobní údaje, což je v rozporu s GDPR.

Vážení pracovníci NRZP ČR, členové členských organizací, koordinátoři, předsedové krajských NRZP, vážení přátelé ze spolupracujících orgánů a organizací a všichni, kteří čtete tyto řádky, obracíme se na vás s naléhavou prosbou a výzvou, abyste pomohli tyto lidi kontaktovat, pokud se o nich dozvíte. Pokud budete mít podezření nebo indicie, případně informaci, že víte o osobě, která odebírala energie z krachujících společností a byla automaticky přeřazena k dodavateli poslední instance, aby se ozvaly tomuto dodavateli a uzavřeli s ním novou dlouhodobější smlouvu, nebo kontaktovali Energetický regulační úřad na telefonních číslech 564 578 658, 564 578 623, 567 120 765. Tito lidé se mohou případně obrátit také na poradnu NRZP ČR, email: poradnanrzp@nrzp.cz , telefon 266 753 427. Upozorňujeme, že každý klient může být u dodavatele poslední instance nejdéle po dobu šesti měsíců, po této lhůtě bude spotřebiteli zaslán dopis, následně bude odebrán elektroměr. Je určitě několik tisíc lidí, kteří nebudou umět tento problém řešit a mohou se najednou dostat do situace, že nebudou mít dodávky energií.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit