Informace č.: 115 – 2021 (Zvýšení příspěvku podle § 78a zákona o zaměstnanosti)

26. 11. 2021

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem vám posíláme návrh nařízení vlády a důvodovou zprávu  k návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Jedná se o návrh, který by upravil částky v § 78a, odst. 17, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V zásadě se navrhují dvě varianty úpravy příspěvku s platností od 1. 4. 2022, a to ve výši 14 200,- korun nebo 14 600,- korun.

Prosíme vás o vaše připomínky, nejdéle do 10. 12. 2021. Připomínky posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Důvodová zpráva

Stáhnout

Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Stáhnout

Shrnutí závěrečné zprávy RIA

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit