Informace č.: 112 – 2021 (Nominace na cenu NRZP ČR MOSTY za rok 2021)

23. 11. 2021

Vážení přátelé,

dovolujeme si vám připomenout, že stále můžete posílat, a to až do 31. 12. 2021, nominace na ocenění cenou NRZP ČR MOSTY za rok 2021.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Za rok 2021 bude cena udělována opět ve čtyřech kategoriích:

  1. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  3. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
  4. Zvláštní cena.

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2022 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2022 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2021 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2021.

Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři, který naleznete v odkaze pod textem. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 24. března 2022 v Hradci Králové.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete nominační arch, na kterém můžete nominovat jakýkoliv projekt nebo osobnost, která z vašeho pohledu významně pomáhá osobám se zdravotním postižením. Nominovat na cenu MOSTY může každý občan České republiky, nebo jakákoliv instituce. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, pokud se domnívají, že významným způsobem pomáhají osobám se zdravotním postižením. Nominační arch bude ještě zveřejněn v pátém čísle časopisu Mosty. Těšíme se na vaše návrhy.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Nominační arch

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit