Informace č.: 102 – 2021 (Další informace k řešení zvýšení cen energií)

5. 11. 2021

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání mezi vedením Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a NRZP ČR ve věci důsledků krachu prodejce energií Bohemia Energy a dopadů na bývalé zákazníky a dále především na osoby se zdravotním postižením. Jednání za ERÚ se účastnili předseda ERÚ pan Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. a pan Ing. Ladislav Havel.

Představitelé ERÚ nám dopodrobna vysvětlili celou situaci. Nyní se připravuje memorandum mezi ERÚ a prodejci energií o snížení záloh v měsících listopad a prosinec 2021. Bude to tak, že zálohy na energie by měly být v listopadu 2021 sníženy o 50 %, to znamená, kdo v říjnu 2021 zaplatil zákazník zálohu u tzv. dodavatele poslední instance (DPI) 10 000,- Kč, tak v listopadu 2021 bude záloha ve výši 5000,- Kč a v prosinci 2021 6000,- Kč. Od ledna 2022 by však záloha energie byla opět ve výši 10 000,- Kč měsíčně.

Z těchto důvodů doporučuje ERÚ, aby si lidé, kteří doplatili na krach Bohemia Energy a dalších prodejců energií, co nejdříve uzavřeli stálé smlouvy, kde by byla domluvena fixovaná cena. Výhodou těchto dlouhodobějších smluv je, že zálohy na energie by se rozložily na delší období a především vyšší spotřeba v zimních měsících by se rozložila do záloh během celého roku. Jak nám bylo sděleno vedením ERÚ, ceny energií na světových trzích klesají, a tudíž i smluvní podmínky pro uzavření dlouhodobějších smluv by měly být lepší. Závěrem tudíž doporučujeme co nejdříve dohodnout normální dodavatelskou smlouvu a odejít od dodavatele poslední instance.

Dalším diskutovaným problémem bylo sdělení ČEZ o cenách elektrické energie na rok 2022. Z tabulek, které máme k dispozici, jednoznačně vyplývá, že v příštím roce dojde k výraznému navýšení cen energií ze strany ČEZ, a to především tam, kde není již platná smlouva, a ceny nejsou fixovány. Tabulky, které ČEZ uveřejnil, jsou poměrně složité, ale je z nich zřejmé, že dochází k výraznému navýšení, a to až o 91 % u smluv, které byly uzavřeny s držiteli průkazů ZTP a ZTP/P. Tyto smlouvy měly zvláštní tarif. Tento tarif měl však jednu nevýhodu, a sice že jeho cena nebyla fixována. To znamená, že i u dlouhodobých smluv dojde u tarifů pro držitelé průkazů ZTP a ZTP/P k vysokému navýšení cen, i když je dosud platná smlouva o dodávce elektrické energie. V této věci nám však ERÚ nedokáže pomoci. Proto se NRZP ČR obrátí přímo na předsedu představenstva a ředitele ČEZ pana Daniela Beneše, aby došlo k úpravě návrhu, protože jsme přesvědčeni, že to může být pro mnoho osob se zdravotním postižením zásadní problém. Současně se dopisem obrátíme na předsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu.

ERÚ i NRZP ČR se shodují v tom, že je potřeba, aby nově byla upravena legislativa tak, aby se zabránilo takovým nárazovým změnám cen energií, které jsou nepředvídatelné a poškozují desetitisíce lidí. Diskutovali jsme také možnost dávky pro rodiny, které nemají dostatečný příjem, aby uhradily razantní navýšení cen energií. NRZP ČR nevidí cestu ve zvýšení příspěvku na bydlení u těch rodin, které doplatily na krach prodejců energií, protože zvýšení této dávky zároveň může znamenat snížení nároku na jiné dávky. MPSV ČR by mělo navrhnout novou dávku, která bude zaměřena na cenu energií a tato dávka by měla být přiznávána těm rodinám, které prokáží, že zvýšení energií má významný dopad na jejich hospodaření s tím, že taková rodina by se dostala do energetické tísně a nedokázala by náklady uhradit. Dávka by však neměla mít významný dopad na přiznávání jiných dávek.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit