Informace č.: 92 – 2021 (Vyhlášení cen MOSTY za rok 2021)

11. 10. 2021

Vážení přátelé,

Republikový výbor NRZP ČR na svém jednání dne 23. září 2021 vyhlásil 19. ročník udílení výročních cen NRZP ČR MOSTY.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Za rok 2021 bude cena udělována opět ve čtyřech kategoriích:

  1. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  3. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
  4. Zvláštní cena.

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2022 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2022 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2021 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2021.

Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Ještě připomínáme, že uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2021. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 24. března 2022 v Hradci Králové.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete nominační arch, na kterém můžete nominovat jakýkoliv projekt nebo osobnost, která z vašeho pohledu významně pomáhá osobám se zdravotním postižením. Nominovat na cenu MOSTY může každý občan České republiky, nebo jakákoliv instituce. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, pokud se domnívají, že významným způsobem pomáhají osobám se zdravotním postižením. Nominační arch bude ještě zveřejněn v pátém čísle časopisu Mosty, který vyjde 3. 12. 2021. Těšíme se na vaše návrhy.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Nominační arch

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit