Informace č.: 79 – 2021 (Vyhlášení Cen VVZPO)

27. 8. 2021

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil 28. ročník Cen VVZPO za publicistické práce s tématikou zdravotního postižení.

Pro rok 2021 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení:

  1. a) televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.);
  2. b) rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu);
  3. c) tisková (přihlásit lze písemná díla veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu).

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba.

Do soutěže lze přihlásit dílo, které bylo publikováno v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Nejpozdější datum pro přihlášení díla je 30. 9. 2021.

Dílo se přihlašuje na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Pro dodržení termínu je rozhodující datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně Úřadu vlády ČR. Dílo se předkládá ve 3 kopiích (televizní na DVD, rozhlasové na CD, tiskové v tištěné podobě), z nichž dvě budou autorům vráceny po ukončení soutěže. V případě děl, která byla publikována na internetu či elektronicky, je možné je zaslat na e-mail jelinkova1.martina@vlada.cz. Přihláška musí obsahovat název díla, jméno autora (kolektivu), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, pokud bylo dílo uveřejněno prostřednictvím internetu, musí být uveden i odkaz na URL adresu. Přihlášku může předložit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba se souhlasem autora, který musí být k přihlášce přiložen. Do soutěže budou přijaty od každého autora (kolektivu) maximálně 3 práce v každé z kategorií.

Vítěze a jednotlivá pořadí vybere nezávislá porota. Ve všech třech kategoriích se uděluje 1., 2. a 3. cena, případně čestné uznání. Ceny autorům uděluje předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Přeji Vám všechno dobré.

Mg. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit