Informace č.: 77 – 2021 (Testování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami)

9. 8. 2021

Vážení přátelé,

NRZP ČR jednala s ministerstvem školství o plošném testování dětí, žáků a studentů na onemocnění Covid – 19 ve školách u dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. Přeposílám vám celou informaci od paní Mgr. Ivany Blažkové:

Plošné testování dětí, žáků a studentů (dále žáci) na onemocnění covid-19 ve školách, které proběhne po ukončení hlavních prázdnin v průběhu měsíce září, má screeningový charakter. Jeho cílem je zajistit bezpečný poprázdninový návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání, odhalit případná ohniska nákazy a tak hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu tohoto onemocnění a nastavit lokálně další případná epidemiologická opatření. Screeningové testování dětí a žáků a studentů v základním a středním vzdělávání v září 2021:  Okruh testovaných osob: testováni se neprovede u osob s dokončeným očkováním, dále pak u osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, a u osob, které doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nepředpokládá, že by z daného screeningového šetření byly školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona vyloučené. Pokud však individuální zdravotní omezení konkrétního žáka nedovolují provést standardní testování, není důvodné se domnívat, že by došlo v případě netestování žáka k omezení možnosti prezenční výuky či změně Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest): „Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v prostorech uvedených v příslušném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví se mj. nevztahuje na „osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu“ (bod 3 písm. j).

Během hlavních prázdnin v průběhu letních měsíců bude např. umožněno navštěvovat hromadné akce s účastí několik tisíc osob, budou probíhat letní dětské pobytové i příměstské tábory. Zároveň lze také očekávat, podobně jako loni, zvýšený pohyb obyvatel v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem na šíření nových mutací viru SARC-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. Další mimořádná opatření týkající se oblasti školství, jež budou vyplývat z epidemiologické situace v průběhu měsíce září, však aktuálně nelze předjímat.

Zdůrazňuji tu pasáž, která se týká screeningové šetření, které se týká testování ve školách, zřízených podle § 16, odstavec 2) školského zákona:

Pokud však individuální zdravotní omezení konkrétního žáka nedovolují provést standardní testování, není důvodné se domnívat, že by došlo v případě netestování žáka k omezení možnosti prezenční výuky či změně Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest): „Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v prostorech uvedených v příslušném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví se mj. nevztahuje na „osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu“ (bod 3 písm. j).

 

Vážení přátelé, pokud by se něco změnilo, tak samozřejmě vás budeme okamžitě informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit