Informace č.: 72 – 2021 (Další novela zákona o sociálních službách)

26. 7. 2021

Vážení přátelé,

možná jste v médiích zaslechli informaci, že Poslanecká sněmovna má v pátek 30. 7. 2021, na své mimořádné schůzi, jednat opět o novele zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách. Je tomu skutečně tak, ale tentokrát se nejedná o tisk 1143, proti kterému, jak víte, jsme bojovali, protože byl pro nás všechny nepřijatelný bod o sloučení Osobní asistence s Pečovatelskou službou. V pátek bude Poslanecká sněmovna projednávat v tzv. zkráceném čtení novelu zákona o sociálních službách, sněmovní tisk 1237. Je to narychlo připravený návrh skupinou poslanců, který má ve zkráceném čtení zajistit zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni v pobytových zařízeních sociálních služeb, a to na úroveň výše příspěvku na péči, která je nyní poskytována při péči v domácím prostředí. To znamená, že výše příspěvku na péči ve III. stupni v pobytových zařízeních sociálních služeb bude ve výši 12 800,- korun a při péči o dítě do 18 let ve výši 13 900,- korun. Výše příspěvku na péči ve IV. stupni se v pobytových službách zvýší na 19 200,- korun. Proti tomuto zvýšení nemáme žádné námitky, protože dochází k vyrovnání výše příspěvku na péči ve III. a IV. stupni míry závislosti na stejnou úroveň u všech osob závislých na péči druhé osoby. Jak z kontextu vyplývá, tak poslanci jsou si vědomi toho, že z časových důvodů nemají již jinou možnost, než ve zrychleném čtení provést alespoň tuto úpravu výše příspěvku na péči. Tuto informaci Vám posíláme proto, abyste nebyli nijak zneklidněni, že se snad chystá nějaká rozsáhlá změna zákona o sociálních službách.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit