Informace č.: 69 – 2021 (Pozvání na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem)

14. 7. 2021

Vážení přátelé,

z Pacientské rady jsme obdrželi nabídku na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem.

První seminář pod názvem Postcovidový syndrom se bude konat 20. července od 17:30 do 19:00 hod., v prostorách Pacientského hubu (U Vršovického nádraží 30, Praha 10, https://www.pacientskyhub.cz/kontakty )

Prodělali jste onemocnění covid-19, ale stále se necítíte fit? Nevíte, jaké příznaky po nemoci jsou běžné a jak dlouho mohou trvat? Bojíte se, abyste si ještě více neublížili nevhodnými aktivitami? Chcete vědět, co můžete pro zlepšení svého stavu dělat vy sami? Přijďte si poslechnout odborníky v péči o pacienty po covidu, kteří vám poradí a vysvětlí, co dál a jak rehabilitovat.

Odbornou průvodkyní tímto setkáním nám bude prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, z této kliniky má s léčbou pacientů s covid-19 bohaté zkušenosti. Profesorka Vašáková má za sebou bohatou publikační činnost a vyučuje na třech fakultách Univerzity Karlovy v Praze.

Prvním řečníkem bude doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, která provádí dlouhodobou studii s vyléčenými pacienty covid-19.  Zároveň je docent Koblížek krajským koordinátorem v oblasti pneumologie a ftizeologie.

Druhým odborníkem bude Mgr. Martin Dvořáček z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který se v rámci rehabilitací i vyšetření s post-covid pacienty denně setkává. FN Olomouc provozuje poradnu pro pacienty po onemocnění covid-19, Mgr. Dvořáček na semináři představí materiály s účinnými cviky z plicní rehabilitace.

Přihlásit na akci se můžete na odkaze: https://www.pacientskyhub.cz/akce/tecka-za-pandemii-postcovidovy-syndrom-3

Chcete se našich odborníků zeptat? Při přihlašování můžete vznést dotazy pro naše odborníky.

V případě jakýchkoliv dotazů nám zavolejte na tel. +420 777 361 407.

Akce probíhá prezenční formou v prostorách Pacientského hubu, U Vršovického nádraží 30, Praha 10, máme pro vás připraveno i drobné občerstvení. Záznamy z akcí budou k dispozici ke shlédnutí na webu Pacientského hubu www.pacientskyhub.cz

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014 – 2021 v rámci programu Zdraví. Z tohoto důvodu pro vás nabízíme veškeré vzdělávací aktivity bezplatně.

Registrujte se pomocí tlačítka v úvodu stránky nejpozději do 24 hodin před začátkem akce. Můžete rovněž vznést dotazy na lektory i případné speciální požadavky.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit