Informace č.: 49 – 2021 (Upřesněné informace k očkování pečujících osob)

3. 5. 2021

Vážení přátelé,

obdrželi jsme další podrobnosti o očkování pečujících osob.

Od 3. května do 15. června se k očkování proti covid-19 budou moci registrovat osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Registrovat se budou pomocí kódu, který obdrží na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Na očkovacím místě se pak tato osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu.

Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR.

V odkaze pod textem vám posíláme ještě dva dokumenty, které se týkají diagnóz a zdravotních stavů u prioritního očkování rizikových pacientů a dále vám posíláme leták o očkování pečujících osob.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Diagnózy a zdravotní stavy - prioritní očkování

Stáhnout

Osoby pečující - postup registrace

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit