Úmrtí pana Zdeňka Jandy

26. 2. 2021

Dne 23. února 2021 zemřel dlouholetý předseda Asociace muskulárních dystrofiků v ČR pan Zdeněk Janda. Pan Zdeněk Janda byl, i přes svoje těžké zdravotní postižení, velmi aktivním  člověkem a dlouhodobě spolupracoval s NRZP ČR. Podílel se na systému odstraňování architektonických bariér a pomáhal mnoha lidem. Čest jeho památce.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit