Informace č.: 16 – 2021 (Prohlášení NRZP ČR k očkování proti Covid-19)

23. 2. 2021

Vážení přátelé,

v úterý 16. 2. 2021 jsme vás informovali o jednání s paní Mgr. Kateřinou Baťhovou. Mgr. Kateřina Baťhová, Národní koordinátorka očkování proti COVID-19 nám na jednání slíbila, že od 1. 3. 2021 by se měl otevřít registr pro registraci lidí starších 70 let. Zároveň s touto skupinou měly být registrovány osoby s těžkým rizikovým chronickým postižením, u nichž je riziko takové, jaké hrozí u lidí starších 80 let. Tyto pacienty by do registru, po dohodě s krajským koordinátorem očkování, hlásili praktičtí lékaři, kteří znají zdravotní stav těchto osob. K tomuto očkování by se použila vakcína AstraZeneca. Tito lidé by byli očkováni buď v očkovacích centrech, nebo by mohli být očkováni i v domácnostech. Vždy by záleželo na dohodě mezi praktickým lékařem a krajským koordinátorem očkování, zda bude ten který pacient zařazen do sítě očkování.

Tyto informace byly následně v médiích zpochybněny. Obrátili jsme se na ministra zdravotnictví pana Jana Blatného, který nám pouze prostřednictvím SMS sdělil, že pokud bude otevřen registr očkování pro lidi 70+, tak bez ohledu na zdravotní stav.

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 projednalo Předsednictvo NRZP ČR situaci s očkováním. Konstatovalo, že situace s očkováním je velmi špatná a lidé, kteří mají chronické rizikové onemocnění, jsou sice mezi prioritami očkovací strategie, ale až velmi vzadu a při současném tempu očkování se mohou dostat na řadu až v květnu, nebo ještě později. Předsednictvo NRZP ČR proto přijalo prohlášení, kterým se obrací na představitele státu, aby co nejrychleji zajistili dostatečné množství vakcín pro očkování tam, kde to bude možné. Celé prohlášení najdete v odkaze pod textem.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Prohlášení NRZP ČR

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit