Informace č.: 12 – 2021 (Poslanecké novely zákona o sociálních službách)

8. 2. 2021

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme dva návrhy zákonů, které jsou poslaneckou iniciativou a jsou náhradou za novelu zákona o sociálních službách, kterou dlouho připravovala vláda, ale dnes je již jasné, že vláda novelu nepředloží. Jedná se o následující sněmovní tisky:

  • Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1144)

Cílem předloženého návrhu zákona je zrušit diferenciaci částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III a IV podle toho, zda využívají nebo nevyužívají pobytové sociální služby.

  • Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (sněmovní tisk č. 1143)

Cílem předloženého návrhu zákona je systémová změna zákona o sociálních službách, která koncepčně vychází z vládního návrhu novely zákona o sociálních službách, který byl Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracován a předložen koncem roku 2020. Odlišnost je pouze v tom, že předkladatelé z vládního návrhu zákona odstranili ty novelizační body, které byly předmětem rozporů.

Vláda ČR bude zpracovávat stanovisko vlády k oběma tiskům. Pokud byste měli nějaké závažné připomínky, můžete nám je poslat do 15. 2. 2021 s tím, že bychom připomínky poslali jak Úřadu vlády ČR tak na MPSV ČR, aby je případně zapracovaly do stanoviska vlády. Vaše případné připomínky posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz. Nejedná se však o připomínkové řízení, jako takové. To znamená, že nemá smysl připravovat konkrétní pozměňovací návrhy ke konkrétním paragrafům, ale spíše upozornit na věci, které jsou, podle vašeho názoru, chybné, případně nedostatečně zpracované. Upozorňujeme ještě, že proti vládnímu návrhu novely zákona o sociálních službách, kterou vláda již nepředloží, chybí v poslaneckém návrhu celá pasáž o změně financování sociálních služeb, což jsme považovali za zásadní.

Pokud návrh zákona projde v Poslanecké sněmovně, tak bychom případně připravili konkrétní návrhy na doplnění zákona. Teď však nemá smysl připravovat konkrétní návrhy zákonů, protože není jisté, zda Poslanecká sněmovna se bude chtít těmito návrhy zabývat.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Změnový zákon k zákonu č. 108/2006 Sb.

Stáhnout

Poslanecký návrh novely zákona č. 108/2006 Sb.

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit