Informace č.: 2 – 2021 (Další informace k očkování priti Covid-19)

7. 1. 2021

Vážení přátelé,

včera 6. 1. 2021 se uskutečnilo další online setkání s paní ministryní Janou Maláčovou na MPSV ČR. Hlavním tématem jednání bylo očkování proti Covid – 19. Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo další materiály k průběhu očkování. Z hlediska občanů je asi nejdůležitějším materiálem Metodický pokyn pro očkovací kampaň – Plán provedení. V tomto materiálu jsou mimo jiné zmíněny i mobilní týmy, ale nejsou institucionalizovány jako pevná součást struktury očkování, což považujeme za zásadní chybu. Jsme přesvědčeni o tom, že stát musí umět zajistit ochranu jedné z nejkritičtěji ohrožených skupin, a to jsou lidé s těžkými zdravotními komplikacemi a těžkými chronickými stavy, kteří jsou v domácí péči a jsou plně závislí na svých pečujících osobách. V odkaze pod textem vám posíláme naše zásadní připomínky k výše jmenovanému dokumentu, které jsme dnes poslali ministrovi zdravotnictví panu Janu Blatnému a také paní ministryni Janě Maláčové.

V uvedeném materiálu, který vám však nemůžeme poslat, protože není ještě schválen a byli jsme upozorněni na to, že to není úplně veřejná listina, jsou však další problémové body, které nejsou plně řešeny. Například není zřejmé, jak se krajský koordinátor očkování dozví o těch lidech, kteří jsou v domácí péči a nemohou se dostavit do očkovacích center. Proto také navrhujeme, že krajští koordinátoři by měli spolupracovat s praktickými lékaři, kteří mají přehled o svých pacientech, mohou zjistit, zda jsou schopni se dostavit do očkovacích center a také, zda chtějí být očkováni. NRZP ČR trvá na tom, že očkování je dobrovolné a záleží na rozhodnutí jednotlivých lidí.

Paní ministryně Jana Maláčová nám slíbila, že naše požadavky na úpravy očkovacího systému, který by výrazněji upozornil na problematiku osob v domácí péči, bude ministerstvo podporovat. Paní ministryně zároveň informovala, že ve státním rozpočtu je na letošní rok prakticky nejvíce finančních prostředků pro dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb, což je samozřejmě příznivá zpráva.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k metodickému pokynu pro očkovací kampaň

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit