Informace č.: 108 – 2020 (Další online schůzka na MPSV ČR k sociálním službám)

16. 12. 2020

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnila další schůzka online na MPSV ČR. Je to pravděpodobně poslední schůzka před vánočními svátky. Hlavním tématem jednání bylo rozhodnutí Krizového štábu a Vlády o možnosti klientů pobytových sociálních služeb odejít na návštěvu k příbuzným v době vánočních svátků. Toto rozhodnutí zároveň umožnilo, aby lidé z těchto zařízení mohli strávit vánoční svátky u svých příbuzných.

Řada poskytovatelů pobytových sociálních služeb vyslovila obavy z návratu těchto lidí zpět do zařízení po ukončení návštěv. Navrhuje se, aby návštěvy byly omezeny na šest hodin, ale zároveň se umožňuje, aby klient zařízení pobýval i několik dní u příbuzných. Tím logicky vzniká problém možného přenosu nákazy do jednotlivých zařízení při návratu klienta zpět. Někteří zástupci pobytových sociálních zařízení navrhovali, aby vzhledem k tomu, že byl vyhlášen opětovně 4. stupeň PES, byla možnost omezení těchto návštěv u příbuzných, nebo vycházení mimo zařízení. Preferují spíše návštěvy u klientů přímo v zařízeních, a to samozřejmě s ochrannými pomůckami, dezinfekcí a podobně. Tato věc zatím nebyla plně dořešena. NRZP ČR hájila názor, že pobyt v sociálních zařízeních není vězení a není možné takto omezit pobyt občanů. Tato věc bude ještě upravena nějakými pravidly.

NRZP ČR opětovně upozornila, že dosud není vyřešeno očkování ve Strategii očkování proti Covid – 19 u lidí, kteří jsou v domácí péči a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se nemohou dostavit do očkovacích center. Ministerstvo zdravotnictví ČR nedostatečně komunikuje a na naše zásadní připomínky ke Strategii očkování proti Covid – 19 zatím vůbec nereagovalo. Úpravu Strategie budeme dále sledovat tak, aby se nezapomnělo na lidi mimo zařízení ústavní péče.

Vážení přátelé, přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit