Informace č.: 107 – 2020 ( Nominace na cenu NRZP ČR MOSTY)

15. 12. 2020

Vážení přátelé,

ještě jednou se na vás obracíme s připomenutím, že do konce roku je možné předkládat návrhy na ocenění cenou NRZP ČR MOSTY.

NRZP ČR vyhlásila 18. ročník udílení výročních cen NRZP ČR MOSTY.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením za uplynulý rok a v roce 2021 bude udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  • Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  • Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
  • Zvláštní cena.

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2021 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2021 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2020 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické a právnické osoby, města a obce, dokonce je možné nominovat i svůj projekt.

Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Ještě připomínáme, že uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2020. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 25. března 2021 v Ostravě.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete nominační arch, na kterém můžete nominovat jakýkoliv projekt nebo osobnost, která z vašeho pohledu významně pomáhá osobám se zdravotním postižením. Nominovat na cenu MOSTY může každý občan České republiky, nebo jakákoliv instituce. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, pokud se domnívají, že významným způsobem pomáhají osobám se zdravotním postižením. Nominační arch bude ještě zveřejněn v pátém čísle časopisu Mosty, který vyjde 3. 12. 2020. Těšíme se na vaše návrhy.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Nominační arch

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit