Informace č.: 105 – 2020 (Vakcinační strategie)

9. 12. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posílám dokument Strategie očkování proti nemoci Covid – 19. Tento dokument byl vypracován Ministerstvem zdravotnictví ČR a bude jej ještě projednávat Vláda ČR.

Teoreticky je možné ještě k uvedenému materiálu vznést nějaké připomínky. NRZP ČR opakovaně oslovila ministra zdravotnictví pana Jana Blatného i ministrynini MPSV ČR paní Janu Maláčovou s požadavkem, aby ve Strategii bylo uvedeno, že mobilní týmy budou očkovat také v domácnostech, a to v případech, kdy lidé se nemohou dostavit na očkovací místo, nebo se mohou dostavit pouze s velkými obtížemi. Současně by s těmito lidmi měly být očkovány jejich pečující osoby.

Tento náš návrh byl projednán 8. 12. 2020 na Pacientské radě, která tento návrh podpořila. Domníváme se, že je to důležitá věc, protože právě osoby s těžkým postižením, které jsou v domácí péči, patří nepochybně mezi nejohroženější skupiny a je určité nebezpečí, že by mohlo být na ně zapomenuto. Domníváme se, že tyto osoby by se mohly hlásit o očkování prostřednictvím svých praktických lékařů, kteří by měli znát jejich skutečný zdravotní stav a zda jsou schopny se dostavit do očkovacího centra nebo nejsou.

Vážení přátelé, pokud byste měli nějaké připomínky, tak nám je napište na adresu v.krasa@nrzp.cz. Upozorňujeme však, že se musí jednat pouze o zásadní připomínky, protože možnost připomínkování je omezená jak časově, tak i kapacitně. Tento materiál se musí projednat co nejrychleji, aby Česká republika byla včas připravena na očkování, až budou k dispozici vakcíny.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Strategie očkování proti nemoci Covid – 19

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit