Pozvánka na on-line krajskou konferenci k tématu Inkluzivní vzdělávání v MS kraji

2. 12. 2020

PROGRAM KRAJSKÉ KONFERENCE NRZP ČR, z.s.

 pořádané pod záštitou náměstka hejtmana MS kraje pro sociální oblast

 Bc. Jiřího Navrátila, MBA

 dne 4. prosince 2020

 

„Inkluzívní vzdělávání v MS kraji“

 

Zahájení konference on-line za Národní radu pro zdravotně postižené ČR,z.s. – pracoviště MSK, Ostrava

Přednášející: Radim Kozlovský, předseda KV NRZP ČR v MSK

(Čas: 10,00 – 10,05 hod. – on-line *)

 

Přivítání účastníků konference on-line za Moravskoslezský kraj

Přednášející: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast

(Čas: 10,05 – 10,10 hod. – on-line *)

 

ON-line přenos na adrese :

Inkluzívní vzdělávání v ČR v souvislostech

Přednášející: Mgr. Helena Kočová, NRZP ČR, z. s. Praha

(Čas: 10,10 – 11,40 hod. – on-line **)

 

Prezentace pomůcek pro nevidomé a slabozraké firmy Sagitta

Přednášející: Linda Štucbartová, zástupce firmy Sagitta

(Čas: 11,40 – 12,00 hod. – on-line **)

Prezentace projektu inkluze v mateřských školkách MS kraji

Přednášející: Bc. Adam Kratochvíl, spolek Ekvilibro z. s.

(Čas: 12,00 – 12,50 hod. – on-line **)

Nové výzvy ve vzdělávání

Přednášející: Mgr. Helena Kočová, NRZP ČR, z. s. Praha

(Čas: 12,50 – 14,15 hod. – on-line **)

 

Ukončení konference – 14,15 hod.

 

Poznámka:

 

*)  Přihlášení do on-line prostoru – úvod konference – body 1-2):

**) Přihlášení do on-line prostoru – přednášky – body 3-7 –účastníci budou včas informováni

Návratka k účasti na konferenci

Stáhnout

Přihlášení účastníků do ZOOM místnosti

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit