Informace č.: 84 – 2020 (Informace o novinkách v sociálních službách)

22. 10. 2020

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR, a to za účasti paní ministryně Jany Maláčové.

Řešila se tam řada otázek v souvislosti se současnou situací koronavirové epidemie. Situace v sociálních zařízeních je opravdu velmi obtížná. Je mnoho zařízení, kde jsou nakaženi jak klienti, tak i pracovníci sociálních služeb. I když je hodně zaměstnanců, kteří se nakazili Covid-19, tak se naštěstí hlásí hodně studentů, jak vysokoškolských tak středoškolských oborů, které jsou zaměřeny na sociální služby. Zatím by neměl hrozit akutní nedostatek pracovníků v sociálních službách. Studenti mohou pomáhat ve všech druzích sociálních služeb.

Na setkání se řešila otázka zákazu návštěv v domech s pečovatelskou službou. V těchto domech nelze zakázat návštěvy, protože se jedná o normální bytový dům, kde obyvatelé mají normální nájemní smlouvy a pouze odebírají pečovatelské služby. Mohou si také objednat jiné služby od jiného provozovatele. Omezení návštěv je pouze v tom rozsahu, jak obecně platí, že je zákaz pohybu občanů mimo zaměstnání, lékařské pomoci, nákupů, ale i návštěv příbuzných. Tudíž, tam kde majitelé bytů vyhlašují zákaz návštěv v domech s pečovatelskou službou, tak na to nemají oprávnění.

Hodně se řešila otázka bezdomovectví a možnost ubytování lidí bez domova, tak aby měli alespoň základní pomoc. Paní ministryně Jana Maláčová informovala, že zákon o sociálních službách nebyl zatím vládou projednán, protože vláda prioritně projednávala zákony v souvislosti s vyhlášením opatření v rámci nouzového stavu. Zákon o sociálních službách by měl být přesto co nejdříve projednán a vláda bude žádat o projednání zákona ve zkráceném čtení. Současně s projednáváním zákona dojde k úpravě vyhlášky č. 505/2011 Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o sociálních službách. Budou navýšeny poplatky za stravu a ubytování pro klienty sociálních služeb. Již několik let nedošlo k navýšení těchto poplatků.

Na dotaz NRZP ČR paní ministryně Jana Maláčová informovala, že roušky a respirátory pro příjemce III. stupně ID a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P u dětí do 18 let byly již ve čtvrtek minulý týden distribuovány ze skladu hmotných rezerv a měly by být v současné době doručovány jednotlivým lidem.

Vážení přátelé, prosím, buďte na sebe opatrní, nikam zbytečně nechoďte.

Přeji vám pevné zdraví a všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit