• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 80 – 2020 (Oznámení předsedy NRZP ČR o upravení pracovní doby v rámci nouzového stavu)

Informace č.: 80 – 2020 (Oznámení předsedy NRZP ČR o upravení pracovní doby v rámci nouzového stavu)

9. 10. 2020

Vážení přátelé,

jak asi víte, tak v rámci nouzového stavu byla vyhlášena různá restriktivní opatření, která se dotýkají i zaměstnávání. V rámci těchto opatření se doporučuje, aby, pokud to jde, přešly firmy na Home Office.

NRZP ČR se těmto opatřením přizpůsobuje a od pondělí 12. 10. 2020 bude upravena pracovní doba v NRZP ČR takto:

Pokud jde o odborné sociální poradenství, které provozuje NRZP ČR v Praze a v dalších krajích, jsou pozastaveny osobní návštěvy klientů v poradnách, a to až do pátku 23. 10. 2020 s tím, že pokud nedojde ke zlepšení epidemiologické situace, budou návštěvy pozastaveny i další týden. Pracovníci poradenství budou poskytovat odborné sociální poradenství pouze formou telefonického poradenství nebo poradenství prostřednictvím emailové pošty. Pracovní doba takto poskytovaného poradenství se nemění.

Pokud jde o další činnost NRZP ČR, bude částečně omezena, a to tak, že pracovníci ústřední kanceláře NRZP ČR a krajské kanceláře budou mít zpravidla pondělí, úterý a pátek režim práce z domova a ve dnech středa a čtvrtek budou pracovníci NRZP ČR na pracovištích. Obecně jsou však pozastaveny všechny osobní návštěvy. V týdnu, kdy ministr školství Robert Plaga vyhlásil podzimní prázdniny, bude činnost NRZP ČR částečně omezena, protože ti pracovníci, kteří pečují o dítě školou povinné, si budou moci vzít dovolenou anebo budou pracovat z domova.

Vážení přátelé, informujeme vás o těchto opatřeních, abyste nás zbytečně nekontaktovali ve dnech, kdy budou pracovníci pracovat z domova.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit