Informace č.: 74 – 2020 (Souhrny k hodnotícím zprávám)

16. 9. 2020

Vážení přátelé,

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje od 1. 9. 2020 „Souhrny k hodnotícím zprávám“ vydaných ve vytipovaných správních řízeních zahájených na žádost o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely – viz odkaz níže. Ústav tyto Souhrny publikuje za účelem snadnějšího přístupu široké veřejnosti k základním údajům o hodnocených léčivých přípravcích v uvedených správních řízeních. Pojmem „vytipovaná“ správní řízení se v tomto kontextu rozumí ta řízení, která by mohla být pro širokou i odbornou veřejnost důležitá z pohledu řešené odborné otázky (žádost o stanovení úhrady pro novou léčivou látku, žádost o stanovení úhrady pro novou indikaci, žádost o významnou změnu podmínek úhrady).

Vážení přátelé, tyto informace jsou určeny pro veřejnost, ale samozřejmě, především pro pacientské organizace, které mají odborníky, kteří mohou vznášet různé připomínky a navrhovat změny.

Více informací naleznete na těchto odkazech:

http://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hodnoticim-zpravam-vytipovanych-spravnich-rizeni

http://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hodnoticim-zpravam-2020

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit