Informace č.: 72 – 2020 (Připomínky k návrhu vyhlášky č. 27/2016 Sb., školský zákon)

14. 9. 2020

Vážení přátelé,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé Vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Tato vyhláška je pro NRZP ČR zásadně nepřijatelná. Navrhované změny nepřípustně omezují školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyhláška navrhuje, že podpůrná opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga by byly pouze pro některé skupiny lidí se zdravotním postižením. Na asistenta pedagoga by již neměli nárok například žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním nebo například s vadami řeči. Tito žáci se však bez takové pomoci neobejdou.

NRZP ČR vám v odkaze pod textem posílá připomínky, které jsme uplatnili v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Vážení přátelé, bylo by dobré, kdybyste psali panu ministrovi Robertu Plagovi na email, že zásadně nesouhlasíte s návrhem novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. Věříme, že pan ministr pod tlakem návrh vyhlášky stáhne. Je nepřípustné, aby prováděcí předpis vyšší právní síly omezoval práva stanovená zákonem. To je porušení ústavního pořádku České republiky.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k návrhům změn vyhlášky č. 27

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit