Informace č.: 71 – 2020 ( Veřejná konzultace – Národní vakcinační strategie)

11. 9. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme Národní strategii očkování proti nemoci civid-19, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR.

Níže najdete link na tiskovou zprávu MZ k tomuto tématu.

Veřejnost má nyní možnost během 14 dnů se k návrhu Národní strategie vyjádřit a podat případné připomínky. Domníváme se, že to je materiál, který zajímá každého občana, a proto vám jej takto rozesíláme.

Veřejnosti je umožněno v následujících 14 dnech (do 21. září) k dokumentu vznášet své připomínky na e-mailové adrese: strategieockovani@mzcr.cz.

V případě, že budete vznášet připomínky, prosíme o zaslání v kopii i na propacienty@mzcr.cz, abychom měli  přehled o stanovisku členů Pacientské rady a případně mohli navrhnout přijetí společného stanoviska za pacienty.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Národní vakcinační strategie onemocnění covid 19

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit