Informace č.: 60 – 2020 (Zpráva ČR o plnění Úmluvy OSN o právech OZP)

31. 7. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme Spojenou druhou a třetí periodickou zprávu České republiky o opatřeních, přijatých k plnění závazků podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Součástí materiálu je také seznam otázek, které obdržela Česká republika od Výboru OSN. Výbor dohlíží nad plněním Úmluvy a státy, které Úmluvu ratifikovaly, předkládají Výboru pravidelně zprávy o plnění jednotlivých opatření. Třetím dokumentem je vyhodnocení připomínek, které byly vzneseny k návrhu Spojené periodické zprávy. NRZP ČR předložila připomínky k materiálu, a to na základě vašich podnětů. Některé naše připomínky byly akceptovány, někde došlo k vysvětlení.

Vážení přátelé, materiál bude schvalovat Vláda ČR, a to pravděpodobně až v podzimních měsících. NRZP ČR, i přes možnost připomínkování materiálu, vytvoří Alternativní zprávu, a to ve spolupráci s členskými organizacemi NRZP ČR. Členské organizace mohou již zasílat svoje náměty a přihlásit se ke spolupráci nad přípravou Alternativní zprávy. Alternativní zpráva bude odeslána Výboru OSN a Výbor bude posuzovat zprávu ČR v kontextu s Alternativní zprávou. Pokud mají členské organizace zájem spolupracovat na Alternativní zprávě, mohou se přihlásit na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Periodická zpráva ČR

Stáhnout

Seznam otázek Výboru OSN pro práva OZP

Stáhnout

Vyhodnocení připomínkového řízení

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit