Informace č.: 55 – 2020 (Publikace „Sladění péče a profesního života“)

30. 6. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme publikaci, která byla vytvořena v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“. Publikace se jmenuje „Sladění péče a profesního života“.

Projekt byl zaměřen na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Praze a nacházejí se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají se s bariérami při pracovním uplatnění. V rámci projektu byla poskytnuta intenzivní podpora pečujícím osobám v oblastech právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivizačních, svépomocných skupin a tréninkových míst.

Publikace se především věnuje tématům, jako je například postup při jednání s úřady, postup při vyřízení invalidního důchodu, zajištění zaměstnání. Publikace se také dotýká tématu, jak začít podnikat. Cílem je, aby pečující osoba mohla i při péči se částečně realizovat a mít nějaké svoje pracovní aktivity. Publikace obsahuje také řadu důležitých odkazů na zákony, instituce a podobně.

Věříme, že publikaci „Sladění péče a profesního života“ využijete.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Sladění péče a profesního života

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit