• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 32 – 2020 (Snížení administrativy při sociálních dávkách + ošetřovné OSVČ + předepisování zdravotnických prostředků)

Informace č.: 32 – 2020 (Snížení administrativy při sociálních dávkách + ošetřovné OSVČ + předepisování zdravotnických prostředků)

27. 3. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem naleznete tiskovou zprávu MPSV ČR, která se týká snížení administrativní zátěže u rodin a seniorů, kteří pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, nebo zvýšený příspěvek na péči. Vzhledem k nouzovému stavu připravuje MPSV ČR zákon, který by umožnil, že příjemci výše uvedených dávek nebudou muset pro nárok uvádět příjmy na dávky, které budou vypláceny ve druhém čtvrtletí. To znamená, že by dávky byly vypláceny bez prokázání příjmů a nákladů na bydlení za první tři měsíce letošního roku.

Pokud se během prvních tří měsíců letošního roku, lidem, pobírajícím tyto dávky, změnily příjmy, nebo se zvýšily náklady na bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. Úřad práce tyto informace zohlední v dalších měsících.

Vážení přátelé, včera jsme oslovili Ministerstvo průmyslu a obchodu, které připravuje zákonnou úpravu na výplatu ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné.  Požádali jsme, aby součástí této úpravy byla také úprava, kterou již Parlament tento týden schválil u zaměstnanců. Jedná se o to, aby u dětí se zdravotním postižením byl prodloužen věk na výplatu ošetřovného, pokud nemohou navštěvovat školu či sociální služby, jejichž činnost byla pozastavena, a to až do doby, kdy jsou nezaopatřené, tedy maximálně do 26 let věku. Tuto úpravu navrhujeme, protože je řada OSVČ, které musí nyní pečovat o svoje dítě, které pobírá aspoň I. stupeň příspěvku na péči a nemohou se tudíž věnovat svojí práci.

Vážení přátelé, dnes ještě oslovíme ministra zdravotnictví a Ústřední krizový štáb ve věci dostupnosti zdravotnických prostředků, které jsou pravidelně předepisovány a v současné době, kdy je omezen kontakt s lékaři, kteří předepisují opakovaně tyto prostředky nebo i léky, může být problém s jejich předpisem a především proplacením veřejným zdravotním pojištěním. Již jsme dostali několik dopisů na toto téma a je nepochybné, že časem budou tyto problémy narůstat.

Vážení přátelé, buďte na sebe opatrní.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Tisková zpráva MPSV, že s ohledem na pandemii COVID - 19 omezí papírování

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit