Informace č.: 31 – 2020 (Změna v ošetřovném – důležité informace)

26. 3. 2020

Vážení přátelé,

včera Parlament ČR schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění. Dnes by měl zákon podepsat pan prezident a měl by vstoupit okamžitě v účinnost. Zákon nově upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Stanoví, že ošetřovné bude vypláceno po dobu platnosti mimořádného opatření po uzavření školních a dětských zařízení. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření, a to do dovršení věku 13 let dítěte.

Dále je možné čerpat dávky ošetřovného u lidí, kteří nemohou vykonávat svoje zaměstnání, a to z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I., lehká závislost, podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě po skončení povinné školní docházky a po té nejdéle však do 26 roku věku, jestliže se připravuje na budoucí povolání, z důvodu zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost a v případech, kdy student nezískal základní vzdělání a pokračuje ve studiu.

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá pečující osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat, nikoliv však v jednom kalendářním dnu. Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis „Výkaz péče o dítě“ z důvodu uzavření výchovného zařízení. K žádosti o ošetřovné je třeba vždy, po skončení kalendářního měsíce, předat zaměstnavateli (elektronicky) výše uvedený tiskopis „Výkaz péče o dítě“ z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tím se samozřejmě myslí, jak vzdělávací zařízení, tak také zařízení sociálních služeb, jejichž činnost byla v důsledku mimořádných opatření pozastavena.

Vážení přátelé, bližší informace a postup najdete na tomto odkaze:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/novy-zakon-nyni-umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne

Jen upozorňujeme, že výše uvedené ošetřovné se týká zaměstnanců, kteří byli v zaměstnaneckém poměru. Netýká se osob, které pečují o dítě v aspoň I. stupni míry závislosti, dítě navštěvovalo denní nebo týdenní stacionář, které byly uzavřeny, ale pečující osoba neměla zaměstnání.

Posíláme vám ještě odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku,

který informuje OSVČ o odpuštění platit zálohy na pojistném sociálního zabezpečení.

Vážení přátelé, prosíme vás, abyste důsledně dodržovali všechna bezpečnostní opatření a chránili se před případným nakažením.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit