Informace č.: 28 – 2020 (Prodejní doba pro OZP + ošetřovné)

20. 3. 2020

Vážení přátelé,

jak jste asi z médií zjistili, tak byla změněna prodejní doba, vyhrazená pro seniory, a to každý den od 7 – 9 hodin. Současně se NRZP ČR podařilo, prostřednictvím pana premiéra a Krizového štábu, prosadit, že v tuto dobu mohou nakupovat i lidé se zdravotním postižením a také pečovatelská služba. Doporučuji vám všem, abyste, pokud půjdete na nákup ve vyhrazené hodiny, měli s sebou průkaz OZP, abyste se případně mohli prokázat, pokud by někdo v prodejně to na vás vyžadoval.

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna bude v úterý 24. 3. 2020 v tzv. legislativní nouzi projednávat návrh zákona, tisk 784, který řeší ošetřovné u osob, které musí pečovat o děti nebo o osoby blízké. Návrh zákona ošetřuje i situace, kdy lidé nemohou využívat sociální služby, jejichž činnost byla po nějakou dobu pozastavena, musí být doma a potřebují, aby o ně pečovala osoba blízká (jsou to především denní a týdenní stacionáře a denní centra služeb). Tyto osoby blízké by měly mít nárok na ošetřovné po celou dobu Stavu nouze, bez ohledu na věk osoby, o kterou pečují. Jednali jsme několikrát s MPSV ČR a měli jsme možnost dát naše připomínky k návrhu zákona. Domníváme se, že výsledný text je dobrým kompromisem a měl by řešit současnou potřebu. Pokud zákon bude přijat, a my se domníváme, že určitě bude, tak by ošetřovné bylo doplaceno od 19. 3. 2020, kdy skončila zákonná doba ošetřovného.

Vážení přátelé, jakmile bude zákon projednán a podepsán panem prezidentem, který by jej měl podepsat okamžitě po schválení, budeme vás informovat.

Prosíme, buďte na sebe opatrní, zbytečně nikam nechoďte.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit