Informace č.: 24 – 2020 (Informace o aktivitě NRZP ČR v souvislostí s epidemií koronaviru)

16. 3. 2020

Vážení přátelé,

během víkendu jsme oslovili pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a požádali jsme jej, aby do krizových plánů, v souvislosti s epidemií koronaviru, také zahrnul hlavní pečující osoby a osobní asistenty, kteří pečují o osoby závislé na péči.

Tyto osoby zajišťují pro svoje klienty různé pochůzky, nákupy, vyzvednutí léků a podobně, tudíž jsou ve styku s veřejností a mohou být infikováni koronavirem. Proto jsem požádal pana ministra, aby při rozdělování ochranných pomůcek, to je roušek, rukavic a dezinfekčních prostředků, bylo pamatováno také na tyto lidi. Osoby závislé na péči a jejich hlavní pečující osoby tvoří velkou skupinu, asi 400 tisíc lidí, a ty je potřeba také chránit. NRZP ČR chápe, že napřed musí dostat ochranné prostředky zdravotničtí pracovníci a záchranné složky. Přesto by byla velká chyba, kdyby se zapomnělo na tuto skupinu lidí. Zatím jsme žádnou reakci z Ministerstva zdravotnictví ČR neobdrželi.

Vážení přátelé, MPSV ČR chystá rychlou novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jak asi víte z médií, vláda chce prodloužit ošetřovné u dětí do věku 15 let, a to po celou dobu nouzového stavu. Jednali jsme dnes s vedením MPSV ČR a požádali jsme, aby ošetřovné u dětí se zdravotním postižením bylo prodlouženo nad 15 let věku, a to u těch dětí, které navštěvovaly denní stacionáře, které jsou dnes už uzavřeny. MPSV ČR s touto úpravou počítá a pokud krizový štáb MPSV ČR tuto věc schválí, budeme ještě s MPSV ČR domlouvat konkrétní znění této úpravy. Jde nám o to, aby lidé s těžkým zdravotním postižením nezůstali doma bez pomoci.

Vážení přátelé, činnost NRZP ČR zůstává zachována, i když většina pracovníků pracuje z domova. Zůstává zachováno i poradenství, takže se na nás můžete ve všem obracet.

Vážení přátelé, prosím vás, abyste se maximálně chránili a byli, pokud možno doma a nikam zbytečně nechodili. Pro lidi oslabené jakoukoliv nemocí je onemocnění koronavirem velmi nebezpečné, a proto je potřeba se uchránit.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit