Informace č.: 71 – 2018 (Stanovisko GŘ ÚP ČR ke spoluvlastnictví zvláštní pomůcky)

12. 9. 2018

Vážení přátelé,

často od Vás dostáváme dotazy, jak je to se spoluvlastnictvím při nákupu zvláštních kompenzačních pomůcek, hrazených z prostředků MPSV ČR, a to v případech, kdy o jednu pomůcku žádá více žadatelů jedné domácnosti. V odkaze pod textem Vám posíláme stanovisko GŘ ÚP ČR v této věci.

Sami jsme se iniciativně o tuto věc zajímali již v roce 2015 a určitě jsme Vám tuto informaci již sdělili. Vzhledem k délce času od tohoto data Vám informace opět připomínáme. 

Stanovisko se netýká pouze automobilů, nýbrž všech pomůcek na pořízení, na které byl poskytnut příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. Ze stanoviska vyplývá, že vlastnictví pomůcky je třeba dokládat pouze kupní smlouvou, kde na straně kupujících jsou uvedeni všichni spoluvlastníci (pokud nakupují současně). Pokud jde o automobil, tak do registru vozidel (ten nemá s vlastnictvím nic společného, má pouze funkci evidenční) se registruje pouze jeden provozovatel. Proto není správné, když Úřady práce požadují zapsání všech spoluvlastníků do velkého technického průkazu vozidla. Je však v pořádku, že Úřady práce požadují kopii velkého technického průkazu zaslat, neboť je to doklad o tom, že vozidlo z kupní smlouvy skutečně existuje a je zapsáno do registru vozidel, tudíž je provozuschopné, i když je zapsán pouze na jednoho ze spoluvlastníků. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem Vám současně posíláme stanovisko Finančního ředitelství ve věci vrácení DPH u automobilu koupeného více osobami, kterým byl poskytnut příspěvek. Vrácení DPH u nákupu vozidla, koupeného z příspěvku, upravuje ustanovení § 89 zákona o DPH. Z dokumentu jasně vyplývá, že vrácení daně na jedno vozidlo může být v maximální výši 100 000,- korun, přičemž maximální lhůta pro opětovné vrácení daně při nákupu jiného vozidla je 5 let. Současně je možné, aby při přiznání výše příspěvku požádalo vrácení více osob, to je těch osob, kterým byl přiznán příspěvek na jednu společnou pomůcku. Je třeba však upozornit na to, že vrácená výše DPH bude rozpočítána mezi jednotlivé spoluvlastníky a nemůže v souhrnné částce překročit 100 000,- korun. 

Vážení přátelé, považujeme tyto informace za důležité, proto Vám je sdělujeme. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit