Informace č.: 6 – 2018 (Nadace rozvoje občanské společnosti – raná péče)

17. 1. 2018

Vážení přátelé,

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), v rámci svého programu Včasná pomoc dětem, vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče, jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte.

Smyslem mapy dostupných služeb rané péče je dosáhnout na co největší počet lidí, kteří mohou tyto služby potřebovat. Nadace rozvoje občanské společnosti požádala NRZP ČR, abychom pomohli s distribucí této informace. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/

Více informací o programu naleznete zde: https://www.nros.cz/podporujeme/vcasna-pomoc-detem-2/ 

V případě nějakých nejasností nebo doplňujících otázek se může obracet na manažerku programu Alenu Šváchovou, 227 271 266, alena.svachova@nros.cz

Vážení přátelé, pokud víte o rodinách, které by mohly využít služeb rané péče, budeme velmi rádi, když je odkážete na výše uvedené informace, kde najdou i potřebné odkazi, aby si mohly služby rané péče objednat. 

Děkujeme Vám za spolupráci v této věci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit