Informace č.: 4 – 2018 (Informace o způsobu hlasování pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018)

8. 1. 2018

Vážení přátelé, 

vzhledem k tomu, že se blíží volba prezidenta republiky, jejíž první kolo se uskuteční tento pátek a sobotu, to je ve dnech 12. a 13. ledna 2018, dovoluji si Vám opět poslat informace o způsobu hlasování, kterou naleznete v odkaze pod textem této informace. 

Důležitý je především odstavec o způsobu hlasování, kde je uvedeno, že s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení, nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič. Tímto voličem však nesmí být člen okrskové volební komise. Voličem vybraný hlasovací lístek za něho vloží do úřední obálky jím vybraný jiný volič, a po případě i úřední obálku vloží do volební schránky. Pro osoby se zdravotním postižením je také důležitá ta část informace, která informuje voliče, jak požádat o hlasování do přenosné volební schránky. 

Přeji Vám šťastnou volbu a všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit