Informace č.: 2 – 2018 (Novela zákoníku práce – renty)

4. 1. 2018

Vážení přátelé,

NRZP ČR plní slib, který dala, že se pokusí podat novelu zákoníku práce, která by řešila problém snižování náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání vlivem neustále se zvyšující se minimální mzdy. NRZP ČR tento slib za pomoci poslanců splnila. 

Novelu zákona podali páni poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher. Novela byla podána 30. 11. 2017 jako tisk 22 s tím, že jsme společně s poslanci usilovali, aby zákon byl projednán v tzv. zrychleném čtení ještě do konce roku 2017. Bohužel, to se nepovedlo, protože vláda, která má 30 dní na vyslovení stanoviska k poslaneckým návrhům, se tiskem zabývala až 22. 12. 2017 a od té doby již Poslanecká sněmovna nezasedala. Návrh zákona najdete v odkazu pod textem. 

NRZP ČR je zklamána postojem vlády, která vyslovila nesouhlas s návrhem zákona. Novela zákoníku práce je podána prakticky ve stejné verzi, kterou vláda podala před volbami a již se nestačila projednat. Negativní stanovisko vlády, které najdete v odkazu pod textem, velmi komplikuje situaci. Zákon nelze již projednat v tzv. zkráceném čtení a bude muset být projednán ve standardním projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu. To znamená, že projednávání zákona bude probíhat nejméně 6 – 8 měsíců a nemůže se již týkat vyplácených rent, které byly přiznány nejpozději k 31. 12. 2017. 

NRZP ČR považuje stanovisko vlády za nevěrohodné, a to především v bodě č. 3, kdy vláda upozorňuje, že předložený návrh zákona neobsahuje návrh na úpravu rent u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Příslušníci ozbrojených složek mají nárok na výsluhové renty a na další benefity, a tudíž se na ně nemůže vztahovat obecná úprava zákoníku práce, která řeší náhrady za ztráty na výdělku u osob v normálním pracovním poměru v případě úrazu nebo nemoci z povolání. Stanovisko vlády nám v tomto bodě připadá jako účelové. 

Vážení přátelé, NRZP ČR se bude snažit přesvědčit poslance, aby podpořili tento zákon, a věříme, že se nám to podaří. Současný stav, kdy náhrady za ztrátu na výdělku jsou nominálně neustále nižší, vidíme jako poškozující tyto osoby. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit