Informace č.: 1 – 2018 (Změny v zaměstnávání OZP)

3. 1. 2018

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR popřál pevné zdraví, štěstí a úspěch ve Vaší činnosti v roce 2018. 

V odkaze pod textem najdete změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2018. Jsou to poměrně zásadní změny, které se týkají všech zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, a které mají uzavřenou písemnou dohodu s Úřadem práce ČR. 

Je důležité, aby se zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP, co nejdříve obrátili na svůj Krajský Úřad práce a začali s nimi komunikovat o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit