TZ – jednání Výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR

28. 6. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Předseda NRZP ČR Václav Krása se zítra zúčastní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednání výboru pro sociální politiku, aby podpořil, případně i dovysvětlil potřebné v dalším projednávání dvou zásadních zákonů, které jsou důležité pro život osob se zdravotním postižením (OZP). 

Prvním je  návrh zákona o nemocenském pojištění, který mimo jiné nově stanoví placené tříměsíční pečovatelské volno pro zaměstnance, kteří se musí pro úraz či vážnou nemoc začít urychleně starat o člena rodiny. 

NRZP požadovala, aby bylo placené volno možné čerpat až na dobu půl roku, protože vyřízení souvisejících sociálních dávek, např. příspěvku na péči apod. se v tříměsíční lhůtě stihnout nedá.  Vláda však tento návrh zamítla. 

NRZP také vidí problém v tom, že pečovatelské volno musí odsouhlasit   zaměstnavatel. 

Druhým stěžejním zákonem pro OZP, který připravila NRZP, je zákon o dávkách pro zdravotně postižené, který je po druhém čtení a zásadně neguje převážnou část tzv. Drábkových reforem, takže je daleko příznivějším pro handicapované žadatele o sociální dávky. 

Už se nebude posuzovat majetková situace postižených, pouze částečně jejich příjmy. Kromě jiného by např. příspěvky na pořízení motorového vozidla, na zajištění zvedacích zařízení a stropních návěsných zařízení či schodišťových plošin a také dávek na mobilitu měly být snadněji posouzené a  přiznané. 

Zákon by v červnu po třetím čtení měl putovat k senátorům a když bude schválený, měl by vstoupit v platnost od ledna 2018. 

 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 

 

v Praze dne 31. 5. 2017

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit