TZ – jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

28. 6. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dnes odpoledne se v 16 hodin uskuteční na Úřadu vlády, v tomto volebním období nejspíš poslední, jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 

Nejdůležitějším dokumentem, který se bude také projednávat, je plnění Národního plánu podpory vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním  postižením  na léta 2015 – 2020. 

Nejkontroverznějším bodem programu bude podle NRZP  ČR  zřejmě to, že dosud není přijata jednotná metodika, garantovaná  konkrétním ministerstvem,  pro  posuzování přístupnosti jednotlivých objektů provozovaných státem. Tedy veřejných budov,  především   pak  zdravotnických, sociálních a školských zařízení. 

„Ministerstvo pro místní rozvoj se zatím tomuto úkolu stále vyhýbá s tím, že tuto metodiku už vytvořila   například  Pražská organizace vozíčkářů a podobně.“ 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je ale toho názoru, a to je ten základní střet, že pokud mají nemocnice, školy a další úřady posuzovat přístupnost pro OZP, tak tuto metodiku musí garantovat stát a ne nějaký spolek. To podle NRZP ČR není možné.  

NRZP ČR bude tedy hájit své stanovisko, že metodiku posuzování přístupnosti staveb pro OZP musí garantovat MMR ČR.  

„ Jsme zvědaví, jak se  k  tomuto našemu ideovému střetu postaví  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a následně i vláda.“ 

 

V Praze dne 12. června 2017

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit