pozvánka na konferenci Společnost a duševně nemocní

12. 10. 2016

POZVÁNKA

na konferenci SPOLEČNOST A DUŠEVNĚ NEMOCNÍ

pořádaná pod záštitou Ing. Radky Maxové

místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

a předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

ve spolupráci se Sociální Inkluzí, z. ú.

Konference se koná 1. listopadu 2016 od 10:00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny – Státní akta,Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Pozvánka (PDF)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit