Podpora zaměstnanosti OZP v Jihomoravském kraji

10. 10. 2016

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Podpora zaměstnanosti OZP v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002367

Doba realizace: od 1. 10.2016 do 1.4.2018

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji, které jsou v evidenci Úřadu práce. Zvýšení pracovních kompetencí  při integraci na trh práce u osob se zdravotním postižením, které jsou jednou z neohroženějších skupin při integraci na trh práce. Hlavního cíle bude dosaženo spoluprací s ostatními aktéry v oblasti zaměstnávání OZP v regionu a to s Úřadem práce a krajským úřadem Jihom. kraje viz. podpora projektu vyjádřená těmito subjekty v přílohách projektu. Dále bude cíle dosaženo vytvořením  20ti tréninkových míst vybranými účastníky projektu na pracovní pozici  distributor euroklíčů, která budou provozována po dobu 1 roku. Tréninková místa pomohou cílové skupině získat pracovní návyky a napomůžou  k sociální integraci i dalšímu pracovnímu uplatnění  po ukončení projektu.  K dosažení tohoto cíle projektu využijeme  vzdělávacího bloku obsahujícího motivačně aktivizační kurzy, kurzy komunikačních dovedností, rekvalifikační kurz práce na PC a především odborného pracovně sociálního poradenství během tréninkového zaměstnání. V rámci projektu získají podporu i další zájemci z řad OZP v regionu hledající pracovní uplatnění, kterým se bude věnovat pracovní poradce, který v rámci projektu současně koordinuje spolupráci mezi projektem, ÚP, Krajským úřadem a zaměstnavateli v regionu.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit