Podpora členským organizacím NRZP ČR

10. 10. 2016

logo_opz

Název projektu: Podpora členským organizacím NRZP ČR

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002741

Doba realizace: od 1. 1.2016 do 31.8.2018

Územní působnost: celá ČR

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je posílení kapacity NRZP coby střešní organizace její profesionalizace a transparentnost a podpora posílení kapacity 106 členských organizací, které sdružují cca 300 000 členů – osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců. Vzhledem k tomu, že NRZP patří k zásadním prosazovatelům rovných příležitostí pro OZP a pečující osoby v ČR, leží na NRZP velká zodpovědnost v obhajobě a prosazování práv OZP, které spadají mezi nejpočetnější skupiny (předpokládá se, že v ČR žije cca1 000 000 OZP) ohrožené sociálním vyloučením. Cílem tedy je, více zprofesionalizovat práci NRZP a členských organizací aby se pak stala základní činnost a poslání těchto NNO ještě více efektivní a úspěšná při obhajobě a prosazování práv OZP. Uvedeného cíle chceme dosáhnout jednotlivými nástroji v rámci předkládaného projektu: Posílení personální kapacity NRZP prostřednictvím přijetí pracovníka na fundraising, který napomůže k finanční stabilitě NRZP i členských organizací. Podpora lidských zdrojů ve střešní organizaci NRZP formou vzdělávání. Podpora síťování a posílení partnerství se spolupracujícími organizacemi, oslovování nových členů prostřednictvím sdílených interních stránek, rozesílaných elektronických informací. Uspořádání 2 konferencí na téma sociální inkluze OZP v ČR. Rozesílání aktuálních informací k tématu sociální inkluze a obhajoby práv OZP členským organizacím. Zprostředkování vzdělávání a poradenství v oblasti aktuální legislativy k problematice rovných příležitostí pro OZP pečující osoby a k posílení kapacity členských organizací. Projekt přispěje k tomu aby NRZP coby střešní organizace v obhajobě práv OZP se stala jednotícím hlasem členských organizací, které zastupuje při jednáních s orgány státní správy a samosprávy.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit